Socialdemokraterna Nynäshamn

Pressmeddelande

Liselott Vahermägi (S) och Ola Hägg (S) har utsetts till flera uppdrag i Stockholms läns landsting.

Ola Hägg kommer bli 2:e vice ordförande i Landstingsstyrelsen Forskningsberedning.

Liselott Vahermägi kommer vara ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriberedning.

Utöver det har hon även fått ett särskilt uppdrag att arbeta med politikutveckling gällande psykisk ohälsa.

Liselott Vahermägi: “Att den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland barn och unga, är alarmerande och allvarligt. Vi behöver finna nya och förbättrade sätt att arbeta över myndighetsgränser för att förebygga psykisk ohälsa. Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet av mitt parti att tillsammans med andra utarbeta nya politika förslag inom detta viktiga område.”